ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Lisa C Mitmesugust

Allpool on tähestikulises järjekorras esitatud problemaatilised või kokkuleppelised juhud.

Muudatused 2011. aasta paberväljaandesse
26.2.2013 dokumendid
16.1.2012 dokumendid
dokumendid Alates 27. jaanuarist 2012 osutatakse komisjoni dokumentidele järgmiselt:
COM(2012) 558 final, 7. november 2012
JOIN(2012) 558 final, 7. november 2012
SEC(2012) 558 final, 7. november 2012
SWD(2012) 558 final, 7. november 2012

Vanematele dokumentidele viidatakse järgmiselt:

kasutatakse eestikeelseid lühendeid „KOM“, „SEK“ ja „lõplik“,
vanemates kui 1998. aasta dokumentides on aastaarv sulgudes kahekohaline, alates 1998. aastast on see neljakohaline:
KOM(97) 558 (lõplik), 7. november 1997
KOM(2011) 558 (lõplik), 7. november 2011
SEK(97) 558 (lõplik), 7. november 1997
SEK(2011) 558 (lõplik), 7. november 2011

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Regioonide Komitee dokumentidele viidatakse järgmiselt:

CES 1132/99 (enne 2000. aastat)
CES 871/2002 (2000.–2002. aastani)
CESE 1394/2003 (alates 2003. aastast)
CdR 267/2008
eesistujaSoovitatav on vältida kombinatsiooni „ELi eesistujariik“, selle asemel tuleks kasutada „Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik“ või „Euroopa Ülemkogu eesistujariik“, sõltuvalt sellest, kumba on mõeldud.
formaadid

tavalisimad standardformaadid on järgmised:

A4: 21 × 29,7 cm;
B5: 17,6 × 25 cm;
C5: 16,2 × 22,9 cm;
A5: 14,8 × 21 cm;
A6: 10,5 × 14,8 cm.
suurtähtede kõrgus millimeetrites:
C 6 = 1,50 C 10 = 2,50 C 14 = 3,50 C 18 = 4,50 C 24 = 6,00
C 7 = 1,75 C 11 = 2,75 C 15 = 3,75 C 19 = 4,75 C 26 = 6,50
C 8 = 2,00 C 12 = 3,00 C 16 = 4,00 C 20 = 5,00 C 28 = 7,00
C 9 = 2,25 C 13 = 3,25 C 17 = 4,25 C 22 = 5,50
Madalmaad Hollandit riigi ametliku nimetuse tähenduses mitte kasutada (aga: hollandi keel).
1989–1992Ajavahemiku puhul kirjutatakse nii algus- kui lõpuaasta tervenisti välja.
Viimati uuendatud: 14.3.2019
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg