ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Iarscríbhinn C Nithe ilghnéitheacha

Gheobhaidh tú thíos, in ord aibítre, liosta de phointí sainiúla a d’féadfadh deacrachtaí a chruthú nó atá faoi réir ghnáis ar leith.

Leasuithe ar eagrán 2011
20.2.2013 doiciméid
doiciméid Ba chóir tagairtí do dhoiciméid ón gCoimisiún ón 27 Eanáir 2012 ar aghaidh a scríobh mar seo a leanas:
COM(2012) 558 final an 7 Samhain 2012
JOIN(2012) 558 final an 7 Samhain 2012
SEC(2012) 558 final an 7 Samhain 2012
SWD(2012) 558 final an 7 Samhain 2012

Maidir leis na tagairtí do dhoiciméid níos sine:

úsáidtear na haistriúcháin Ghaeilge ”COIM” agus ”leagan deireanach”,
tá dhá dhigit ag an bhliain tagartha atá idir lúibíní do dhoiciméid roimh 1998 agus tá ceithre dhigit ag an bhliain tagartha ó 1998 ar aghaidh:
COIM(97) 558 leagan deireanach an 7 Samhain 1997
COIM(2011) 558 leagan deireanach an 7 Samhain 2011
SEC(97) 558 leagan deireanach an 7 Samhain 1997
SEC(2011) 558 leagan deireanach an 7 Samhain 2011

Seo mar a scríobhtar na tagairtí do dhoiciméid CESE agus CdR:

CES 1132/99 (roimh 2000)
CES 871/2002 (ó 2000 go 2002)
CESE 1394/2003 (ó 2003)
CdR 267/2008
formáidí

is iad seo a leanas na formáidí caighdeánaithe a úsáidtear faoi láthair:

A4: 21 × 29.7 cm;
B5: 17.6 × 25 cm;
C5: 16.2 × 22.9 cm;
A5: 14.8 × 21 cm;
A6: 10.5 × 14.8 cm.
airde na gceannlitreacha i milliméadair:
C 6 = 1.50 C 10 = 2.50 C 14 = 3.50 C 18 = 4.50 C 24 = 6.00
C 7 = 1.75 C 11 = 2.75 C 15 = 3.75 C 19 = 4.75 C 26 = 6.50
C 8 = 2.00 C 12 = 3.00 C 16 = 4.00 C 20 = 5.00 C 28 = 7.00
C 9 = 2.25 C 13 = 3.25 C 17 = 4.25 C 22 = 5.50
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile