ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Bilag C Diverse

Nedenstående findes i alfabetisk orden en liste med diverse ting, som ofte giver anledning til problemer, eller som falder under særlige regler.

Tilføjelser (T)/ændringer (Æ) til 2011-udgaven
28.4.2017 Æ retsakten (ændringen)
14.2.2013 Æ dokumenter
CES/CESE Se »dokumenter«
dokumenter I henvisninger til Kommissionens dokumenter fra 27. januar 2012 skrives som følger:
COM(2012) 558 final af 7. november 2012
JOIN(2012) 558 final af 7. november 2012
SEC(2012) 558 final af 7. november 2012
SWD(2012) 558 final af 7. november 2012


For henvisninger til ældre dokumenter gælder følgende:

de danske oversættelser »KOM«, »SEK« og »endelig udg.«/»endelig« bruges
før 1998 består referenceåret i parentes af to cifre, fra 1998 består det af fire cifre
før 2000 bruges »endelig udg.«, fra 2000 bruges »endelig«:
KOM(97) 558 endelig udg. af 7. november 1997
KOM(2011) 558 endelig af 7. november 2011
SEK(97) 558 endelig udg. af 7. november 1997
SEK(2011) 558 endelig af 7. november 2011


Henvisninger til EØSUs og Det Europæiske Regionsudvalgs dokumenter:

CES 1132/99 (før 2000)
CES 871/2002 (fra 2000 til og med 2002)
CESE 1394/2003 (fra 2003)
CdR 267/2008


Henvisninger til dokumenter fra EØS/EFTA:

Nummerering af dokumenter fra EFTA:
  a) indtil 31.3.2017: KOL
  b) fra 1.4.2017: COL
Nummerering af dokumenter fra Det Stående Udvalg:
  a) indtil 26.1.2012: SU
  b) fra 27.1.2012: SC
formandskab Brug ikke udtrykket »formandskabet for Den Europæiske Union« (juridisk fejl), men »formandskabet for Rådet (for Den Europæiske Union)« eller »formandskabet for Det Europæiske Råd« alt efter omstændighederne.
NB:
Men når en taler bruger dette udtryk (med vilje eller ej) skal det originale citat respekteres.
format

standardstørrelser:

A4: 21 × 29,7 cm
B5: 17,6 × 25 cm
C5: 16,2 × 22,9 cm
A5: 14,8 × 21 cm
A6: 10,5 × 14,8 cm.
versalhøjde i millimeter:
C 6 = 1,50 C 10 = 2,50 C 14 = 3,50 C 18 = 4,50 C 24 = 6,00
C 7 = 1,75 C 11 = 2,75 C 15 = 3,75 C 19 = 4,75 C 26 = 6,50
C 8 = 2,00 C 12 = 3,00 C 16 = 4,00 C 20 = 5,00 C 28 = 7,00
C 9 = 2,25 C 13 = 3,25 C 17 = 4,25 C 22 = 5,50
KOM KOM-dokumenter: se »dokumenter«
retsakten (ændringen)

Indtil den 31. august 2008 var oplysninger om (seneste) ændringer af en retsakt anført i fodnoten til retsakten, i forbindelse med at den blev nævnt første gang:

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 1, andet afsnit, og

(1)
EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved beslutning 2006/965/EF (EUT L 397 af 30.12.2006, s. 22).


I dagene op til de to udvidelser af EU hhv. den 1. maj 2004 og den 1. januar 2007 blev visse EUT’er udgivet uden det korrekte layout. Disse udgaver blev senere udsendt i berigtigede udgaver. Denne specielle form for berigtigelse blev anført i en fodnote indtil den 31. august 2008.

SEK SEK-dokumenter: se »dokumenter«
ØSU/EØSU Se »dokumenter«
Sidens top
Forrige sideNæste side