ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

2.1 Nimi

Säädöksen täydellisessä nimessä on

säädöksen antaja(t)
säädöksen tyyppi (asetus, direktiivi jne.)
säädöksen numero (asianmukainen lyhenne (”EU”; ”Euratom”; ”EU, Euratom”; ”YUTP”), säädöksen antamisvuosi ja järjestysnumero)
antopäivä (Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamien säädösten tapauksessa allekirjoituspäivä)
kohde (asian kuvaus),
säädöksissä, joilla on kaksi numeroa, säädöksen antajan antama numero, ks. kohta 1.2.2, Kaksoisnumerointi.

Säädöksen nimeen viittaamista koskevat säännöt on esitetty kohdassa 3.2.

Jos säädöksen nimi muutetaan toisella säädöksellä tai se oikaistaan, siihen on sen jälkeen aina viitattava muutettua tai oikaistua nimeä käyttäen.

Huom.
Säädöksen ensimmäisellä sivulla nimen alla voi esiintyä ilmaisu ”kodifikaatio” tai ”uudelleenlaadittu”. Tämä ilmaisu on aina lihavin pienaakkosin nimen alla sulkeissa. Se ei esiinny koskaan kansisivun sisällysluettelossa, eikä sitä mainita viitattaessa kyseiseen säädökseen.
Päivitetty viimeksi: 24.7.2018
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu