ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

2.1 Naslov

Polni naslov akta vsebuje:

navedba vrste akta (uredba, direktiva itd.),
ime avtorja akta,
številka (tj. kratica („EU“, „Euratom“, „EU, Euratom“, „SZVP“), letnica in zaporedna številka akta),
datum sprejetja (datum podpisa za akte, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet),
opredelitev vsebine,
v aktih z dvojnim številčenjem številka, ki jo dodeli avtor (glej oddelek 1.2.2, „Dvojno številčenje“).

Pravila glede napotil na naslov akta so določena v oddelku 3.2.

Če je bil naslov akta spremenjen z drugim aktom ali je bil popravljen s popravkom, pri kasnejšem navajanju vedno navedemo spremenjeni ali popravljeni naslov.

Opomba:
Na prvi strani akta se lahko pod naslovom pojavi izraz „kodificirano besedilo“ ali izraz „prenovitev“. Ta izraz se zapiše pod naslovom in v oklepaju, in sicer vedno s krepkimi malimi tiskanimi črkami. Nikoli se ne pojavi v kazalu vsebine na naslovnici in se ne omenja pri navajanju akta, na katerega se nanaša.
Zadnja sprememba: 24. 7. 2018
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran