ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

2.4. Afsluttende bestemmelser i forordninger

I forordninger står (i et selvstændigt afsnit efter den sidste artikel, men før slutformularen/slutformlen):

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

eller

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.
(Denne formulering anvendes i tilfælde, hvor retsakten ikke gælder for eller i alle medlemsstaterne på grund af undtagelser — se f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1210/2010).

Denne sætning står således ikke i sidste artikel, men udgør en selvstændig del, hvilket også fremgår af layoutet, se i øvrigt Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Seneste opdatering: 8.4.2019
Sidens top
Forrige sideNæste side