ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

2.4 Formulace týkající se závaznosti nařízení

V nařízeních následuje po posledním článku jedna z těchto formulací:

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

nebo

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
(Použije se ve všech případech, v nichž akt nelze použít na všechny členské státy nebo ve všech členských státech (např. členské státy, jejichž měnou není euro (viz např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010), posílená spolupráce aj.))

Tato věta není součástí posledního článku a má zvláštní typografickou úpravu (viz Typogra­fická pravidla Úředního věstníku – vizuální průvodce (enPDF, frPDF).

Poslední aktualizace: 8. 4. 2019
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana