ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

2.4 Asetusten pakottavaa luonnetta koskeva lauseke

Asetuksissa viimeisen artiklan jälkeen tulee jompikumpi seuraavista virkkeistä:

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

tai

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.
(Tapauksissa, joissa säädöstä ei sovelleta kaikkiin jäsenvaltioihin tai kaikissa jäsenvaltioissa, esim. kun säädös koskee vain jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro; ks. esim. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1210/2010 eurometallirahojen aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen käsittelystä)

Tämä virke ei ole viimeisen artiklan osa. Sillä on oma typografinen muoto (ks. Visual guide: Official Journal typographical rulesPDF).

Päivitetty viimeksi: 8.4.2019
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu