ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

2.4. Formulácie so zreteľom na záväzný charakter nariadení

V nariadeniach za posledným článkom nasleduje jedna z týchto viet:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

alebo

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.
[Používa sa v prípadoch, keď sa nariadenie nevzťahuje na všetky členské štáty alebo sa neuplatňuje vo všetkých členských štátoch (napr. v štátoch, ktorých menou nie je euro – pozri napr. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010), posilnená spolupráca atď.).]

Táto veta netvorí súčasť posledného článku, ale sa umiestňuje doprostred strany na šírku 28 cicier [pozri príručku Visual Guide – Official Journal typographic rulesPDF].

Posledná aktualizácia: 8. 4. 2019
Začiatok strany
previous pagenext page