ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

4.2 Originální dokumenty (rukopisy)

Rukopisy vznikají od konce 90. let v elektronické podobě (Word, PDF, HTML atd.). Příprava a zpracování textu přímo souvisejí s používáním přesně definovaných informačních postupů (makra, programy na kontrolu pravopisu atd.). Tato část popisuje postupy doporučené pro optimalizované zpracování textů určených k publikaci, které tradiční práci s textem (jazykovou přípravu) pouze doplňují.

Mimo jiné se tato doporučení zaměřují na zpracování souborů ve formátu programu Word, který je v evropských institucích standardním nástrojem pro vytváření originálních dokumentů. Níže popsané základní zásady lze snadno přizpůsobit jakémukoliv jinému počítačovému programu, který je dostupný na trhu.

4.2.1 Zásada výrobního řetězce

Příprava originálních dokumentů („rukopisů“), které dodávají autorské útvary, musí být zorganizována svědomitě. V zájmu efektivního, a tedy i rychlého vydávání dokumentů se doporučuje vytvořit „výrobní řetězce“ tvořené autorskými útvary, Úřadem pro publikace a tiskárnami.

„Výrobním řetězcem“ se jednoduše rozumí společné zásady práce od okamžiku vytvoření textu v elektronické podobě:

styly/šablony nebo značkovací protokoly (viz oddíl 4.2.2),
standardní pravidla pravopisu (současně s dodržováním pravidel a zvyklostí této příručky od co nejčasnější fáze přípravy dokumentů).

Před začátkem každé práce musí manažer projektu v úzké spolupráci s autorem a pracovníky tiskárny určit všechny výrobní parametry. Nejprve je nutno stanovit potřebnou konfiguraci souborů. A právě v této fázi je třeba přesně vymezit používání značkovacích protokolů nebo stylů (viz oddíl 4.2.2), neboť toto vymezení přímo souvisí s počítačovými programy na překódování / sběr informací používanými pracovníky tiskárny.

Při tomto postupu musí být veškerá opatření ve výrobním řetězci uplatňována co nejdříve. Tento postup přináší následující výhody: přípravu rukopisu je možné zlepšit a zároveň zabránit mnoha zbytečným, nebo dokonce i nákladným ručním zásahům, které jsou často zdrojem chyb. Vydání dokumentu je v konečném důsledku mnohem rychlejší, kvalita je optimalizována a výrobní náklady jsou nižší.

Stabilní a jednotný plán práce umožní každému účastníkovi optimalizovat jeho postupy. Pokud je schéma obecné, je pro všechny účastníky výroby, zejména tiskárny, možné stanovit stejné postupy, což v případě nepředvídaných okolností umožní úřadu, a tedy i autorům, se rychle obrátit na jiného smluvního partnera, aniž by došlo k náhlému přerušení výrobního procesu dokumentu.

Poslední aktualizace: 10. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana