ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

4.2. Originaldokumenter (manuskripter)

Siden slutningen af 90’erne er manuskripter blevet produceret i elektronisk format (Word, PDF, HTML osv.). I forbindelse med udformningen og bearbejdningen af teksterne anvendes der en række forskellige IT-værktøjer (makroer, korrekturlæsningsprogrammer osv.). I dette afsnit beskrives, hvilke procedurer det anbefales at følge, for at de tekster, der skal offentliggøres, bliver behandlet så optimalt som muligt. Disse procedurer supplerer den traditionelle sproglige bearbejdning af teksten.

Anbefalingerne tager hovedsageligt sigte på dokumenter i Word-format, som er standard­formatet for de originaldokumenter, der produceres i EU-institutionerne. De grundlæggende principper, der beskrives i det følgende, kan imidlertid nemt tilpasses andre programmer på markedet.

4.2.1. Produktionskæden i hovedtræk

De originaldokumenter (manuskripter), som de forfattende afdelinger leverer, skal være omhyggeligt gennemarbejdet. For at gøre produktionen både hurtig og effektiv anbefales det at etablere »produktionskæder« mellem de forfattende afdelinger, Publikationskontoret og trykkerierne.

Ved »produktionskæde« forstås simpelt hen fælles arbejdsprincipper allerede fra udarbejdelsen af teksten i elektronisk form:

typografier/skabeloner eller kodningsprotokoller (se punkt 4.2.2)
standardskriveregler (dvs. at de regler og konventioner, der er fastlagt i denne vejledning, bør anvendes i en så tidlig fase som muligt under udarbejdelsen af dokumenterne).

Når arbejdet sættes i gang, skal den projektansvarlige i snævert samarbejde med forfatteren og trykkeriet fastlægge samtlige produktionsparametre. Først skal filstrukturen fastlægges. I denne fase er det også særdeles vigtigt præcist at fastlægge, hvilke kodningsprotokoller eller typografier (se punkt 4.2.2) der skal anvendes. Disse hænger nøje sammen med trykkeriernes omkodnings- og bearbejdningsprogrammer.

I denne procedure er det vigtigt, at alle afgørelser, der træffes, også følges af de første led i kæden. Fordelen er, at man dermed undgår at skulle foretage en hel række manuelle og omkostningskrævende ændringer i manuskriptet, der ofte også kan give anledning til fejl. I sidste ende går produktionen langt hurtigere, kvaliteten bliver bedre, og produktions­omkostningerne kan begrænses.

Endelig kan de forskellige led i produktionskæden ved hjælp af en fast og fælles arbejdsplan optimere deres procedurer. Hvis denne fremgangsmåde anvendes generelt, kan der fastlægges ens procedurer for alle led i produktionskæden, bl.a. trykkerierne, og Publikationskontoret og de forfattende afdelinger kan dermed, hvis det skulle blive nødvendigt, hurtigt skifte leverandør, uden at der sker afbræk i produktionsprocessen.

Seneste opdatering: 27.7.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side