ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

4.2. Documente originale (manuscrise)

De la sfârșitul anilor ′90, manuscrisele sunt produse în format electronic (Word, PDF, HTML etc.). Pregătirea și procesarea textelor sunt strâns legate de utilizarea de proceduri informatice bine definite (macrouri, programe de corectare etc.). Prezenta secțiune descrie procedurile recomandate pentru o procesare optimizată a textelor destinate publicării, care completează operațiunile tradiționale de pregătire a textului (pregătirea lingvistică).

Aceste recomandări se referă în special la procesarea fișierelor în format Word, care este instrumentul standard pentru crearea de documente originale în cadrul instituțiilor europene. Principiile de bază descrise în rândurile care urmează pot fi ușor adaptate oricărui alt program existent pe piață.

4.2.1. Principiul unui lanț de producție

Documentele originale furnizate de serviciile autor („manuscrise”) trebuie să facă obiectul unei pregătiri atent organizate. În vederea unei producții eficiente și, prin urmare, rapide, se recomandă stabilirea de „lanțuri de producție” între serviciile autor, Oficiul pentru Publicații și tipografii.

Prin „lanț de producție” se înțeleg principiile de lucru comune, începând din momentul creării textului pe suport electronic:

foi de stiluri/șabloane sau protocoale de marcaj (a se vedea punctul 4.2.2);
reguli de redactare standard (aplicarea regulilor și convențiilor prezentului ghid la începutul procesului de pregătire a documentelor).

La începutul oricărei activități, managerul de proiect trebuie să stabilească toți parametrii de producție, în strânsă colaborare cu autorul și tipografia. Trebuie să se înceapă cu definirea configurației necesare a fișierelor. Dar, în primul rând, în această etapă trebuie stabilit cu precizie modul de utilizare a protocoalelor de marcaj sau a foilor de stiluri (a se vedea punctul 4.2.2), a căror definiție este strâns legată de programele de transcodare/de recuperare specifice tipografiilor.

Într-o astfel de procedură, fiecare acțiune trebuie să se regăsească cât mai în amonte posibil în lanțul de producție. Avantaje: pregătirea documentului poate fi eficientizată, evitându-se numeroase intervenții manuale inutile, costisitoare și adesea generatoare de erori. În acest fel, producția este mult mai rapidă, calitatea este optimizată și costurile de producție sunt reduse.

În concluzie, un plan de lucru stabil și unificat permite fiecărei părți să își optimizeze procedurile. Dacă modelul se generalizează, se pot stabili proceduri identice pentru toți factorii de producție, în special pentru tipografii, ceea ce permite Oficiului, în cazuri neprevăzute, și, prin urmare, autorilor să se poată orienta rapid către un alt contractant în caz de necesitate, fără a avea loc o întrerupere bruscă a procesului de producție.

Actualizat la: 29.2.2012
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare