ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

4.2. Dokumentų originalai (rankraščiai)

Nuo 10-ojo dešimtmečio pabaigos rankraščiai rengiami elektronine forma (Word, PDF, HTML ir t. t.). Rengiant ir tvarkant tekstą plačiai taikomos aiškiai nustatytos informacinės procedūros (makrokomandos, taisymo programos ir t. t.). Šioje dalyje aprašytos procedūros, kurias rekomenduojama taikyti tvarkant spaudai rengiamus tekstus ir kurios papildo tradicinius teksto tvarkymo būdus (pvz., kalbinį parengimą).

Be to, šiose rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama rinkmenų tvarkymui Word formatu, nes Europos Sąjungos institucijose tai yra standartinis dokumentų originalų rengimo būdas. Toliau aprašyti pagrindiniai principai lengvai pritaikomi bet kokiai rinkoje esančiai programinei įrangai.

4.2.1. Leidybos grandinės principas

Dokumentų originalai (rankraščiai), kuriuos pateikia leidinius rengiančios tarnybos, turi būti rengiami labai kruopščiai. Kad leidyba būtų efektyvi ir greita, patariama sukurti „leidybos grandinę“, jungiančią leidinius rengiančias tarnybas, Leidinių biurą ir spaustuvę.

„Leidybos grandinė“ – tai bendri darbo principai, taikomi pradėjus rengti tekstą elektroninėje laikmenoje:

stilių ir (arba) šablonų lentelės arba ženklinimo protokolai (žr. 4.2.2 punktą),
standartinės rašybos taisyklės (šiame Leidinių rengimo vadove nustatytas taisykles ir nurodymus būtina pradėti taikyti kuo ankstesniame dokumentų rengimo etape).

Bet kurio darbo pradžioje projekto vadybininkas kartu su autoriumi ir spaustuvės darbuotoju turi nustatyti visus leidybos parametrus. Pirmiausia nustatoma reikiama rinkmenų sąranka. Šiame etape visų pirma turi būti tiksliai apibrėžtas ženklinimo protokolų arba stilių lentelių naudojimas (žr. 4.2.2 punktą), nes nuo to labai priklauso spaustuvėje parenkamos perkodavimo ir (arba) atkūrimo programos.

Laikantis šios tvarkos visi veiksmai turi būti orientuoti į kuo tolesnę leidybos grandinės grandį. Taip sudaromos sąlygos tobulinti rankraščio rengimą, kad būtų išvengta papildomo ir nereikalingo (ir brangaus) rankinio darbo, kuris dažnai yra klaidų šaltinis. Galiausiai leidyba būna daug greitesnė, kokybė geresnė, o leidybos išlaidos – mažesnės.

Stabilus ir unifikuotas darbo planas – galimybė kiekvienam leidybos proceso dalyviui optimizuoti savo veiksmus. Sukūrus bendrą sistemą vienodos procedūros gali būti pritaikytos visiems leidybos proceso dalyviams, visų pirma spaustuvei, nes nenumatytu atveju Leidinių biurui, taigi ir autoriams, sudaroma galimybė, esant reikalui, susirasti kitą rangovą ir staiga nenutraukti leidybos proceso.

Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis