ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

4.2. Izvornici (rukopisi)

Od kraja 1990-ih godina rukopisi se pripremaju u elektroničkom obliku (Word, PDF, HTML itd.). Priprema i obrada teksta tijesno je povezana s uporabom precizno definiranih informatičkih postupaka (makronaredbe, programi za provjeru pravopisa…). U ovom se odlomku opisuju preporučeni postupci za optimalnu obradu tekstova za objavu, koji dopunjuju uobičajene postupke rada na tekstu (jezična priprema).

Ove su preporuke usmjerene na obradu datoteka u Word formatu, koji je u europskim institucijama standardni alat za unošenje izvornih dokumenata. Osnovna načela navedena u nastavku mogu se jednostavno prilagoditi svim drugim računalnim programima na tržištu.

4.2.1. Načelo proizvodnog lanca

Izvorni dokumenti koje dostavljaju službe autori (rukopisi) moraju proći pomno utvrđeni pripremni postupak. Za učinkovitu, a samim time i brzu proizvodnju preporučuje se utvrđivanje proizvodnih lanaca između službi autora, Ureda za publikacije i tiskara.

Pod proizvodnim lancem razumijeva se načelo zajedničkog rada od samog početka kad se dokument elektronički kreira:

stilski predlošci ili protokoli za označivanje (vidjeti točku 4.2.2.),
standardna pravila pisanja (uz primjenu pravila i konvencija ovoga Međuinstitucijskog stilskog priručnika što prije u postupku pripreme dokumenata).

Na početku rada voditelj projekta mora utvrditi sve parametre proizvodnje u tijesnoj suradnji s autorom i tiskarom. Postupak počinje definiranjem konfiguracije datoteka. U tom je stadiju posebno važno precizno utvrditi primjenu protokola za označivanje ili stilskih predložaka (vidjeti točku 4.2.2.), čije definiranje uvelike ovisi o programima prekodiranja, odnosno onima za povrat podataka, kojima se služe tiskari.

Svaka se aktivnost mora u najvećoj mogućoj mjeri protezati kroz proizvodni lanac. Prednosti toga su da se priprema rukopisa može unaprijediti, čime se izbjegava niz potencijalno skupih ručnih postupaka, koji su često izvor grešaka. Time se postiže puno brža proizvodnja optimalne kvalitete, dok su troškovi proizvodnje niži.

Napokon, ustaljeni i jedinstveni plan rada svakom sudioniku omogućuje optimizaciju svih postupaka. Ako se to načelo proširi, istovjetni se postupci mogu utvrditi za sve sudionike u proizvodnji, posebno za tiskare, što Uredu i autorima omogućuje brzu promjenu tiskare u slučaju nepredviđenih okolnosti, a da se pritom postupak proizvodnje ne mora naglo i u potpunosti obustaviti.

Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page