ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

9.3. Telefonnumre

Der gælder forskellige internationale standarder udstedt af Den Internationale Telekommunika­tionsunion for, hvordan telefonnumre skrives (først og fremmest ITU-T E.122, E.123 og E.126).

I praksis giver disse standarder anledning til flere problemer, især med hensyn til den anbefalede opstilling af telefonnumrene. Af praktiske hensyn har myndighederne i EU aftalt en ensartet opstilling af telefonnumre på alle EU-sprog efter følgende principper:

Nummeret angives i sin internationale form.
Foran det internationale retningsnummer skrives tegnet »+« (uden efterfølgende mellemrum), hvorved det angives, at det internationale retningsnummer skal anvendes i internationale opkald.
Efter det internationale retningsnummer og et mellemrum anføres det fuldstændige nummer, eventuelt med regionalkode, i en enkelt blok:
+33 140633900
Lokalnumre adskilles fra hovednummeret med en bindestreg. Lokalnumre opdeles ikke i talpar. De fremstår i en enkelt blok:
+32 222020-43657
NB:
Ved indenlandske opkald skal det internationale nummer ændres i henhold til den nationale telekommunika­tions­organisations seneste regler (f.eks. et områdenummer mellem det internationale retningsnummer og det egentlige telefonnummer). Da der findes mange forskellige nationale ordninger, og disse ændres hele tiden, opstilles telefonnumre altid i den internationale form i dokumenter fra EU’s institutioner og organer.

Alternative telefonnumre

Skal der oplyses mere end et telefonnummer, adskilles disse ved hjælp af en skråstreg med et mellemrum på hver side:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Fortløbende numre i forkortet udgave opstilles ved hjælp af skråstreg uden mellemrum. Brug en bindestreg for at adskille de fortløbende numre fra hovednummeret på samme måde som med lokalnumre, se ovenfor:

+33 1406339-00/01/02

Introduktioner

De følgende udtryk bruges til at introducere kontaktnumre:

»Tlf.« eller »tlf.« (med punktum, uden kolon)
»Fax« eller »fax« (uden punktum, uden kolon)
»Telex« eller »telex« (uden kolon)
»Mobil« eller »mobil« (uden kolon).

En introduktion kan også være et grafisk symbol:

+33 1406339-00/01/02
NB:
Brug ikke udtrykket »GSM« i stedet for »mobil«. GSM er en standard blandt mange (GPRS, UMTS osv.)
Europe Direct

En undtagelse gøres for Europe Direct-telefonnummeret (ses normalt på bagsiden af omslaget på en publikation), som fortsat skal stå således:

00 800 6 7 8 9 10 11

Seneste opdatering: 9.12.2014
Sidens top
Forrige sideNæste side