ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

9.3. In-numri tat-telefown

Il-modi ta’ kif jinkitbu n-numri tat-telefown huma kkontrollati minn standards internazzjonali varji maħruġa mill-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (prinċipalment ir-rakkomandazzjonijiet ITU-T E.122, E.123 u E.126).

Fil-prattika, madankollu, dawn in-normi joħolqu diversi diffikultajiet, speċjalment dawk li jikkonċernaw il-forom irrakkomandati ta’ preżentazzjoni. Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, l-awtoritajiet tal-UE qablu fuq preżentazzjoni uniformi fil-lingwi kollha tal-UE, skont il-prinċipji li ġejjin.

Indika n-numru fil-forma internazzjonali tiegħu.
Agħmel il-prefiss tal-kodiċi tat-telefonati internazzjonali b’sinjal ta’ plus “+” (mhux segwit bi spazju) li jindika l-bżonn li żżid il-prefiss għal telefonati internazzjonali.
Wara l-kodiċi internazzjonali u spazju, ikteb in-numru sħiħ fi blokka waħda, inkluż il-kodiċi reġjonali jekk hemm waħda:
+33 140633900
Numru ta’ estensjoni jinfired min-numru prinċipali b’sing. Tagħmilx il-figuri tan-numru tal-estensjoni flimkien. Huma jidhru fi blokka waħda:
+32 222020-43657
NB:
Għal telefonata nazzjonali, in-numru internazzjonali għandu jiġi mmodifikat skont l-aħħar normi tal-organiz­zazzjoni tal-komunikazzjoni tat-telefown tal-pajjiż (eż. tinkludi prefiss lokali bejn il-kodiċi internazzjonali u n-numru tat-telefown attwali). Minħabba l-arranġamenti nazzjonali li jvarjaw u l-evoluzzjoni kostanti tagħhom, in-numri tat-telefown dejjem se jkunu ppreżentati fil-format internazzjonali tagħhom fix-xogħlijiet tal-istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea.

Numri tat-telefown ragruppati

Meta tindika aktar minn numru tat-telefown wieħed, ifridhom billi tuża żbarra (solidus) bi spazju ma’ kull naħa:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Meta jiġu indikati numri konsekuttivi b’mod imqassar, għandu jintuża numru magħqud mingħajr spazju. Għandu jintuża sing biex ikun indikat il-bidu ta’ parti varjabbli tan-numri tat-telefown, bl-istess mod bħan-numri tal-estensjoni (ara r-raba’ punt hawn fuq):

+33 1406339-00/01/02

Espressjonijiet introduttorji

L-espressjonijiet li ġejjin huma ġeneralment użati biex jintroduċu numri ta’ kuntatt:

“Tel.” jew “tel.” (b’punt imma mingħajr iż-żewġ punti);
“Faks” jew “faks” (mingħajr punt u mingħajr iż-żewġ punti);
“Telex” jew “telex” (mingħajr iż-żewġ punti);
“Mowbajl” jew “mowbajl” (mingħajr iż-żewġ punti).

Alternattivament, jista’ jintuża simbolu grafiku:

+33 1406339-00/01/02
NB:
Tużax it-terminu “GSM” għal “mowbajl”. GSM huwa norma waħda fost ħafna (GPRS, UMTS, eċċ.).
Europe Direct

Qiegħda ssir eċċezzjoni għan-numru tat-telefown tal-Europe Direct (normalment jidher fuq il-qoxra ta’ wara tal-paġna titolari ta’ pubblikazzjoni), u allura għandu jidher dejjem hekk:

00 800 6 7 8 9 10 11

Data tal-aħħar aġġornament: 24.7.2019
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss