ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

9.3. Telefónne čísla

Spôsoby písania telefónnych čísel upravujú rôzne medzinárodné normy, ktoré vydáva Medzinárodná telekomunikačná únia (najmä odporúčania ITU-T E.122, E.123 a E.126).

V praxi však tieto normy, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú odporúčanej štruktúry, spôsobujú rôzne problémy. Z dôvodov zjednodušenia sa orgány EÚ dohodli na jednotnej štruktúre vo všetkých jazykoch EÚ podľa týchto pravidiel:

uveďte číslo v jeho medzinárodnej podobe,
pred medzinárodnú predvoľbu pridajte znak „+“ (bez medzery), ktorým sa zdôrazňuje potreba pridať predvoľbu pri medzinárodných hovoroch,
za medzinárodnou predvoľbou a medzerou nasleduje celé číslo vrátane regionálnej predvoľby (ak je potrebná) v jednom ucelenom bloku:
+33 140633900
klapka sa od hlavného čísla oddeľuje spojovníkom. Číslice klapky nepíšte vo dvojiciach, musia tvoriť ucelený blok:
+32 222020-43657
Pozn.:
V prípade vnútroštátneho telefónneho hovoru sa musí medzinárodné číslo upraviť podľa najnovších noriem telekomunikačnej organizácie krajiny (napr. musí obsahovať miestnu predvoľbu medzi medzinárodnou predvoľbou a samotným telefónnym číslom). Keďže predpisy jednotlivých štátov sú rozdielne a neustále sa vyvíjajú, v dokumentoch inštitúcií a orgánov Európskej únie sa budú telefónne čísla vždy uvádzať v medzinárodnom formáte.

Skupinové telefónne čísla

Ak uvádzate dve, resp. viac telefónnych čísel, oddeľte ich lomkou s medzerou na každej strane:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Ak uvádzate po sebe idúce čísla v skrátenej podobe, použite lomku bez medzier. Začiatok variabilnej časti telefónneho čísla je oddelený spojovníkom rovnako ako v prípade klapky (pozri štvrtú zarážku vyššie):

+33 1406339-00/01/02

Uvádzacie výrazy

Kontaktné čísla vo všeobecnosti uvádzajú nasledujúce výrazy:

„Tel.“ alebo „tel.“ (s bodkou, ale bez dvojbodky),
„Fax“ alebo „fax“ (bez bodky a bez dvojbodky),
„Telex“ alebo „telex“ (bez dvojbodky),
„Mobil“ alebo „mobil“ (bez dvojbodky).

Telefónne čísla sa alternatívne môžu uviesť aj grafickým symbolom:

+33 1406339-00/01/02
Pozn.:
Nepoužívajte skratku „GSM“ pre „mobil“. GSM je jedna z mnohých noriem (GPRS, UMTS atď.).
Europe Direct

Výnimku tvorí telefónne číslo pre Europe Direct (zvyčajne sa nachádza na zadnej strane titulného listu publikácie), ktoré zostáva nezmenené

00 800 6 7 8 9 10 11

Posledná aktualizácia: 9. 12. 2014
Začiatok strany
Předchozí stranaDalší strana