ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

9.3. Telefoninumbrid

Telefoninumbrite kirjutamist reguleeritakse mitmesuguste Rahvusvahelise Telekommunikat­siooniliidu standarditega (peamiselt soovitused ITU-T E.122, E.123 ja E.126).

Praktikas tekitavad need normid siiski mitmesuguseid probleeme, eelkõige soovituslikke esitusviise käsitlevad normid. Lihtsustamise eesmärgil on ELi asutused leppinud kokku ühtses esitusviisis kõigis ELi keeltes, vastavalt järgmistele põhimõtetele.

Esitada number rahvusvahelisel kujul.
Rahvusvaheline riigikood plussmärgiga „+“ (ilma tühikuta), mis märgib vajadust lisada rahvusvaheliste kõnede prefiks.
Pärast rahvusvahelist riigikoodi ja tühikut esitatakse ühe rühmana kogu number, sealhulgas piirkonnakood, kui see on olemas:
+33 140633900
Lühinumber eraldatakse põhinumbrist sidekriipsuga. Lühinumbris numbreid ei rühmitata. See esitatakse ühtse rühmana:
+32 222020-43657
NB!
Riigisiseste telefonikõnede puhul tuleb rahvusvahelist numbrit muuta vastavalt riigi telekommunikatsiooni­organisatsiooni uusimatele normidele (nt kohaliku prefiksi lisamine rahvusvahelise koodi ja tegeliku telefoninumbri vahele). Seoses erinevate riiklike korralduste ja nende pideva muutumisega esitatakse telefoninumbrid Euroopa Liidu institutsioonide ja organite dokumentides alati rahvusvahelises formaadis.

Telefoninumbrite rühmad

Kui esitatakse mitu telefoninumbrit, kasutatakse nende eraldamiseks kaldkriipsu tühikuga mõlemal pool:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Kui esitatakse järjestikused telefoninumbrid lühendatud kujul, kasutatakse kaldkriipsu ilma tühikuteta. Sidekriipsuga eraldatakse varieeruv osa telefoninumbrist sarnaselt lühinumbri eraldamisele põhinumbrist (vt neljas taane eelmisel leheküljel):

+33 1406339-00/01/02

Lühendid ja sümbolid

Kasutatavad lühendid on järgmised:

„Tel“ või „tel“ (ilma punkti ja koolonita);
„Faks“ või „faks“ (ilma punkti ja koolonita);
„Teleks“ või „teleks“ (ilma punkti ja koolonita);
„Mobiil“ või „mobiil“ (ilma punkti ja koolonita).

Telefoninumbri ees võib kasutada graafilist sümbolit:

+33 1406339-00/01/02
NB!
Ärge kasutage lühendit „GSM“ mobiiltelefoni tähenduses. GSM on üks norm paljudest (GPRS, UMTS jne).
Europe Direct

Erandina jääb Europe Directi telefoninumbri esituseks:

00 800 6 7 8 9 10 11

Viimati uuendatud: 15.5.2013
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg