ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

9.3. Uimhreacha teileafóin

Rialaítear na bealaí a scríobhtar uimhreacha teileafóin le caighdeáin éagsúla idirnáisiúnta a eisíonn an tAontas Teileachumarsáide Idirnáisiúnta (moltaí ITU-T E.122, E.123 agus E.126 go príomha).

Sa ghnáthúsáid, áfach, cruthaíonn na cleachtais seo deacrachtaí éagsúla, go háirithe na cleachtais sin a bhaineann leis na foirmeacha atá molta mar leagan amach. Ar mhaithe leis an tsimplíocht, chomhaontaigh údaráis an AE leagan amach aonfhoirmeach maidir le gach teanga de chuid an AE, faoi réir na bprionsabal seo a leanas.

An uimhir a thabhairt le fios ina foirm idirnáisiúnta.
Comhartha suimithe “+” (gan spás ina dhiaidh) a chur roimh an gcód diailithe ag tabhairt le fios go bhfuil gá leis an réimír le haghaidh glaonna idirnáisiúnta.
I ndiaidh an chóid idirnáisiúnta diailithe móide spás amháin, leagtar amach an uimhir iomlán, lena n-áirítear an cód réigiúnach más ann dó, in aon bhloc amháin:
+33 140633900
Scartar uimhir fo-líne ón bpríomhuimhir le fleiscín. Ní chuirtear spásanna idir digití na huimhreach fo-líne. Bíonn siad in aon bhloc amháin:
+32 222020-43657
NB:
Le haghaidh glaonna idirnáisiúnta, ní foláir an uimhir idirnáisiúnta a mhodhnú de réir na gcleachtas is deireanaí atá i bhfeidhm in eagraíocht teileachumarsáide na tíre (e.g. réimír áitiúil a chur isteach idir an cód idirnáisiúnta agus an uimhir theileafóin féin). De bharr na socruithe éagsúla náisiúnta a bhíonn á bhforbairt de shíor, leagtar amach uimhreacha teileafóin ina bhformáid idirnáisiúnta i gcónaí i bhfoilseacháin institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh.

Uimhreacha teileafóin i ngrúpaí

Nuair a thugtar níos mó ná uimhir theileafóin amháin, scartar óna chéile iad le soladas agus spás ar gach aon taobh de:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Nuair a scríobhtar uimhreacha comhleanúnacha i modh giorraithe, úsáidtear soladas gan spásanna. Úsáidtear fleiscín chun tús na coda den uimhir atá athraitheach a léiriú sa mhodh céanna chun uimhir fo-líne a léiriú (féach an ceathrú pointe thuas):

+33 1406339-00/01/02

Comharthaí tosaigh

Baintear feidhm as na comharthaí seo a leanas chun uimhreacha teagmhála a thabhairt le fios.

“Teil.” nó “teil.” (le lánstad ach gan idirstad);
“Facs” nó “facs” (gan lánstad agus gan idirstad);
“Teiléacs” nó “teiléacs” (gan idirstad);
“Fón póca” nó “fón póca” (gan idirstad).

Mar mhalairt air sin, féadtar feidhm a bhaint as siombail ghrafach:

+33 1406339-00/01/02
NB:
Ní úsáidtear an téarma “GSM” le haghaidh “fón póca”. Is cleachtas amháin é GSM i measc go leor cleachtas eile (GPRS, UMTS, etc.).
“Europe Direct”

Is eisceacht í uimhir “Europe Direct” agus ní leanann sí na rialacha thuasluaite. Scríobhtar an uimhir mar a leanas:

00 800 6 7 8 9 10 11

Nuashonraithe: 9.12.2014
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile