ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

9.3. Telefoonnummers

Voor de schrijfwijze van telefoonnummers gelden diverse internationale normen van de Internationale Telecommunicatie-unie (met name aanbevelingen ITU-T E.122, E.123 en E.126).

In de praktijk leveren deze normen echter verschillende problemen op, met name als het gaat om de manier waarop telefoonnummers worden vermeld. Omwille van de eenvoud hebben de EU-instanties overeenstemming bereikt over een uniforme schrijfwijze in alle EU-talen volgens de volgende principes:

vermeld de internationale vorm van het nummer;
laat het landnummer voorafgaan door een plusteken “+” (zonder spatie) om aan te geven dat voor internationale gesprekken de internationale toegangscode moet worden gebruikt;
na het landnummer komt een spatie gevolgd door het volledige nummer inclusief het eventuele netnummer als een aaneengesloten blok:
+33 140633900
een doorkiesnummer wordt door een streepje van het hoofdnummer gescheiden. Ook het doorkiesnummer wordt als aaneengesloten blok geschreven:
+32 222020-43657
NB:
Voor een binnenlands gesprek moet het internationale nummer worden aangepast overeenkomstig de meest recente regels van de betrokken nationale instanties (bijv. gebruik van een lokaal toegangsnummer tussen het internationale toegangsnummer en het eigenlijke nummer). Omdat deze regels van land tot land kunnen verschillen en voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, wordt in documenten van de instellingen, organen en agentschappen van de EU altijd de internationale vorm van de telefoonnummers gebruikt.

Gegroepeerde telefoonnummers

Als meer dan een telefoonnummer wordt vermeld, worden de nummers gescheiden door een schuine streep met aan weerszijden een spatie:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Als opeenvolgende nummers verkort worden vermeld, wordt een schuine streep zonder spaties gebruikt. Het begin van het variabele gedeelte van de nummers wordt aangeduid met een koppelteken, volgens hetzelfde principe als bij de doorkiesnummers (zie vierde streepje hierboven):

+33 1406339-00/01/02

Inleidingsformules

De nummers worden in het algemeen als volgt voorgesteld:

“Tel.” of “tel.” (met punt, zonder dubbelepunt),
“Fax” of “fax” (zonder punt, zonder dubbelepunt),
“Telex” of “telex” (zonder dubbelepunt),
“Mobiel” of “mobiel” (zonder dubbelepunt).

Er kan ook een grafisch symbool worden gebruikt:

+33 1406339-00/01/02
NB:
De term “GSM” niet gebruiken i.p.v. “mobiel”. GSM is een van de vele normen (GPRS, UMTS enz.).
Europe Direct

Voor het telefoonnummer van Europe Direct (doorgaans op de achterzijde van de titelpagina van publicaties) geldt een uitzondering. Dit wordt als volgt geschreven:

00 800 6 7 8 9 10 11

Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina