ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

9.3 Telefonnummer

Internationella teleunionen har gett ut flera internationella standarder som anger hur telefonnummer ska skrivas (främst rekommendationerna ITU-T E.122, E.123 och E.126).

I praktiken är det dock svårt att följa dessa normer, särskilt när det gäller de rekommenderade skrivsätten. För enkelhetens skull har därför EU:s myndigheter kommit överens om ett enhetligt skrivsätt för alla EU-språk, enligt följande principer:

Telefonnummer anges i internationellt format.
Landsnumret föregås av ett plustecken (”+”, utan mellanslag efter), för att ange att utlandsprefixet måste läggas till.
Efter landsnumret följer ett mellanslag och därefter hela telefonnumret, inklusive eventuellt riktnummer, i en grupp:
+33 140633900
Anknytningsnummer skrivs som en enda siffergrupp med bindestreck före:
+32 222020-43657
Anm.:
Vid nationella telefonsamtal måste det internationella numret anpassas enligt de senaste normerna från landets teleorganisation (t.ex. kan ett lokalt prefix behöva läggas till mellan landsnumret och själva telefonnumret). Eftersom reglerna är olika i olika länder och dessutom ändras ibland kommer telefonnummer alltid att anges i internationellt format i EU-institutionernas texter.

Grupper av telefonnummer

När man anger flera telefonnummer ska de åtskiljas av ett snedstreck omgivet av mellanslag:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

När man anger flera nummer och vill förkorta dem används snedstreck utan mellanslag. Använd bindestreck före de valbara delarna, på samma sätt som för anknytningsnummer (se fjärde strecksatsen ovan):

+33 1406339-00/01/02

Inledande uttryckssätt

Följande uttryck används vanligen före ett kontaktnummer:

Tfn (eller tfn) utan punkt och kolon.
Fax (eller fax) utan punkt och kolon.
Telex (eller telex) utan punkt och kolon.
Mobil (eller mobil) utan punkt och kolon.

Alternativt kan en grafisk symbol användas:

+33 1406339-00/01/02
Anm.:
Använd inte ”GSM” för ”mobil”. GSM är ett av flera system (GPRS, 3G osv.).
Europe Direct

Ett undantag görs för Europe Directs telefonnummer (finns vanligtvis på titelsidans baksida), som fortsättningsvis också kommer att vara:

00 800 6 7 8 9 10 11

Senaste uppdatering: 9.12.2014
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida