ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

6.5 Interpunkce v číselných údajích

K oddělení celých čísel od desetinných čísel se používá čárka. Celá čísla se píší ve skupinách po třech; jednotlivé skupiny jsou odděleny úzkou mezerou (nikoli tečkou!). Desetinná čísla jsou spojena do jednoho bloku.

152 231,324567

Viz také oddíl 4.2.3 a 10.5.

V jiných publikacích než v Úředním věstníku může být v textech v angličtině, irštině a maltštině použita k oddělení celých čísel od desetinných tečka.

Údaje v rozpočtu: milion či miliarda?

V některých případech (např. v údajích o rozpočtu) je vhodné vyjádřit částku jako desetinné číslo.

Za desetinnou čárkou by však měla následovat nejvýše tři desetinná místa:
1,326 miliardy (ne: 1 326 milionů)
Nad tři desetinná místa se použije tvar vycházející z nižší číslovky:
1 326,1 milionu (ne: 1,3261 miliardy)

Číselné údaje se díky tomu zpřehlední a dají se lépe porovnávat.

Pozn.:

Údaje v rozpočtu

1 000 000 (tisíc tisíců) – milion
1 000 000 000 (tisíc milionů) – miliarda
1 000 000 000 000 (milion milionů) – bilion
Poslední aktualizace: 14. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana