ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

6.5. Schrijfwijze van getallen

Het gehele getal wordt ingedeeld in blokken van drie cijfers (te beginnen van rechts) die van elkaar worden gescheiden door een spatie (geen punt!). De decimalen worden van het gehele getal gescheiden door een komma; de decimalen vormen altijd één blok:

152 231,324567

In andere publicaties dan het Publicatieblad mag in het Engels, het Iers en het Maltees de punt worden gebruikt om de eenheden van de decimalen te scheiden.

In de begroting: miljoen of miljard

Om getallen in de begroting beter te kunnen vergelijken, verdient het aanbeveling de volgende regels in acht te nemen:

tot drie decimalen na de komma gebruiken we de meest gepaste eenheid:
1,326 miljard (en niet 1 326 miljoen)
als er meer dan drie decimalen zijn, opteren we voor de lagere eenheid:
1 326,1 miljoen (en niet 1,3261 miljard)
Laatste bijwerking: 31.3.2012
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina