ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

6.5. Interpunkcia v číslach

Na oddelenie celých čísel od desatinných sa používa čiarka. Celé čísla sa píšu v sériách po troch, pričom sa jednotlivé série oddeľujú medzerou (nie bodkami). Desatinné čísla sú zoskupené v samostatnom bloku:

152 231,324567

Vo všetkých ostatných publikáciách, ktoré vydáva Úrad pre publikácie, sa v anglickom, írskom a maltskom jazyku na oddelenie celých čísel od desatinných čísel používa bodka.

Rozpočtové údaje: milión alebo miliarda

Pri rozpočtových údajoch sa odporúča dodržiavať tieto pravidlá:

do troch desatinných miest zachovať príslušné jednotky:
1,326 miliardy (nie 1 326 miliónov)
nad tri desatinné miesta sa prikloniť k nižším jednotkám:
1 326,1 milióna (nie 1,3261 miliardy)

Takto sa dajú číslice zrozumiteľne čítať aj porovnávať.

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana