ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

6.5. Kirjavahemärgid arvudes

Viie- ja suuremanumbrilistes arvudes jagatakse numbrid kolme kaupa rühmadesse lõpust (ühelistest) alates. Rühmitusmärgiks on tühik, mitte punkt ega koma. Koma eraldab kümnendmurru täis- ja murdosa (koma järel ei ole tühikut):

152 231,324567

Inglise-, iiri- ja maltakeelsetes väljannetes (v.a Euroopa Liidu Teataja) pannakse siin koma asemele punkt.

Miljon või miljard

Arusaadavuse huvides on miljonite ja miljardite puhul soovitatav järgida järgmist tava:

väljenduda miljardites, kui kümnendmurru murdosas on kõige enam kolm numbrit:
1,326 miljardit (mitte: 1 326 miljonit)
väljenduda miljonites, kui kümnendmurru murdosas on enam kui kolm numbrit:
1 326,1 miljonit (mitte: 1,3261 miljardit)
Viimati uuendatud: 1.3.2018
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg