ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

6.5. Interpunkcja w zapisie liczb

Liczby dziesiętne od całkowitych oddziela przecinek. Liczby wielocyfrowe zapisuje się w grupach trzycyfrowych – licząc od prawej strony – oddzielając serie spacją (nie przecinkiem ani kropką). Liczby dziesiętne po przecinku podaje się bez spacji:

152 231,324567

Liczby czterocyfrowe zapisuje się ze spacją:

2 655

W tekstach w języku angielskim, irlandzkim i maltańskim (w publikacjach innych niż Dziennik Urzędowy) używa się czasem kropki dla oddzielenia liczb dziesiętnych od całkowitych.

Dane budżetowe: miliony i miliardy

W publikacjach ogólnych w języku polskim stosuje się skróty mln i mld w zapisie kwot w milionach i miliardach:

2 mld euro

W wypadku danych budżetowych zaleca się stosowanie następujących reguł:

do trzech cyfr po przecinku:
1,326 mld (nie: 1 326 mln)
nie stosuje się więcej niż trzech cyfr po przecinku:
1 326,1 mln (nie: 1,3261 mld)

Pozwala to na łatwiejsze czytanie i porównywanie liczb.

Ostatnia aktualizacja: 7.6.2018
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona