ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

7.3 Valute

7.3.1 Euro in cent

Drugi viri informacij o euru

Euro

euro
Pravna besedila

V skladu s sklepi Evropskega sveta v Madridu decembra 1995 se enotna valuta imenuje „euro“ (podenota: cent; znak: ; oznaka ISO: EUR).

Besedo euro zapisujemo v skladu z naslednjima praviloma:

pravilen zapis v imenovalniku ednine je „euro“ in v imenovalniku množine „euri“,
v vseh ostalih pregibnih oblikah je treba ohraniti koren „eur“.

Druga besedila

V nepravnih besedilih in zlasti v besedilih, ki so namenjena širši javnosti, se lahko uporablja običajna nacionalna oblika:

evro
Euroobmočje

Izraz „euroobmočje“ je uradno ime za skupino držav, ki so za svojo enotno valuto sprejele euro. Raba drugih izrazov, kot sta „euroland“ ali „eurocona“, je odsvetovana.

Euro in eku

1. januarja 1999 je euro nadomestil eku po menjalnem tečaju ena proti ena (Uredba Sveta (ES) št. 1103/97 (UL L 162, 19.6.1997, str. 1); glej tudi Uredbo Sveta (ES) št. 974/98 (UL L 139, 11.5.1998, str. 1)). V starejših zapisih (pred 1. januarjem 1999) se ohranjajo navedbe v ekujih.

Cent

cent

Načeloma se izraz „cent“ uporablja v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Vendar to ne preprečuje uporabe različic tega izraza v splošni rabi v državah članicah (v skladu z uvodno izjavo 2 Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998).

V besedilih institucij in organov Evropske unije se priporoča raba oblike „cent“ (obvezno v pravnih besedilih).

Pravilen zapis v imenovalniku ednine je „cent“ in v imenovalniku množine „centi“.

Glej tudi oddelek 7.3.3 „Pravila o izražanju denarnih enot“:
Zadnja sprememba: 12. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran