ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

7.3. Парични единици

7.3.1. Евро и цент

Други източници на информация за еврото

Евро

евро

В съответствие със заключенията на Европейския съвет от Мадрид през декември 1995 г. единната валута се нарича „евро“ (с подединица: цент; символ: ; ISO код: EUR).

На български език: евро (членува се, но няма множествено число).

Еврозона

С термина „еврозона“ се обозначава групата страни, които са приели еврото като единна валута.

Евро и екю

На 1 януари 1999 г. еврото замени екюто в съотношение едно към едно (Регламент (ЕО) № 1103/97 на Съвета (OВ L 162, 19.6.1997 г., стр. 1); вж. също Регламент (EО) № 974/98 на Съвета (OВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1). Препратките към екюто (преди 1999 г.) трябва да се запазят в екю.

Цент

цент

По принцип терминът „цент“ се използва във всички официални езици на ЕС. Това обаче не пречи на употребата на варианти на термина в държавите членки (в съответствие със съображение 2 от Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г.).

В текстовете на институциите се предпочита формата „цент“ (задължителна употреба във всички законодателни текстове).

На български език: цент (членува се; „центове“ във формата за множествено число и цента в бройна форма).

Вж. също точка 7.3.3 „Правила за изписване на паричните единици“:
Последна актуализация: 19.4.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница