ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.6. Определение на израз или дума

Когато се дава определение на израз или дума в текста, те се поставят в кавички или се изписват в курсив (смяната на шрифта замества кавичките):

Комисията отбелязва, че в съответствие с регламента относно строителството на кораби „строителство на кораби“ означава построяването на самодвижещи се морски търговски плавателни съдове.

Когато се изброяват няколко определения, те се поставят в кавички, следвани от двоеточие:

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
a)
„програмиране“: процесът на организация, вземане на решения и финансиране в няколко етапа, предназначен да изпълни […] съвместните действия […] за постигане на приоритетните цели на ЕЗФРСР;
б)
„район“: териториална единица […]
Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница