ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Ръководството за изготвяне на публикациите на хартиен носител или като PDF файл

Печатното издание на новото „Междуинституционално ръководство за изготвяне на публикациите“ за 2011 г. е налично на BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HU, IT, LT LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL и SV език (безплатна публикация, безплатна доставка в рамките на Европейския съюз). За да поръчате, следвайте инструкциите по-долу:

можете да поръчате 1 екземпляр (или по 1 екземпляр от избран език) или да изтеглите версията във формат PDF

на портала Публикации на ЕС
за поръчка на няколко екземпляра на един или няколко езика

като изпратите вашата заявка и адрес по е-mail
Последна актуализация: 24.4.2018 г.
Начало на страницата