ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

PDF издание на „Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите“

Съдържанието на сайта на „Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите“ ще се публикува веднъж годишно в PDF формат на 24-те официални езика на ЕС. Файловете може да се изтеглят от портала Публикации на ЕС.

Последна актуализация: 18.5.2022 г.
Начало на страницата