ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.1.9. Tri bodky

Píšu sa:

na konci nedokončenej samostatnej vety alebo súvetia,
v texte na označenie časti vypustenej z rozličného dôvodu,
v odborných textoch pri označovaní postupnosti veličín: a1…aX.

Ak sú tri bodky na konci neúplnej vety (výpovede, citátu), od ostatnej vety sa neoddeľujú medzerou:

Členské štáty EÚ, ktoré pristúpili 1. mája 2004, ako Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko…

Ak sú tri bodky na začiatku neúplnej vety (výpovede, citátu), od ostatnej vety sa oddeľujú medzerou:

… budú musieť prijaté nariadenia záväzne uplatňovať vo svojich krajinách.

Ak tri bodky nahrádzajú vynechanú časť uprostred vety, oddeľujú sa medzerou pred druhou časťou vety (citátu):

Morfológia… je náuka o tvaroch slov.

Ak tri bodky nasledujú za vetou ukončenou bodkou, oddelia sa od predchádzajúcej vety medzerou (v týchto prípadoch sa zvyknú uvádzať v hranatých zátvorkách):

Morfológia je náuka o tvaroch slov. […]
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana