ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Novinky
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2023

Užitočné linky

Vebová stránka vo formáte PDF: nové vydanie
Nové vydanie Medziinštitucionálnej príručky vo formáte PDF odkazuje na vebovú stránku aktualizovanú k 19. aprílu 2022. PDF je voľne dostupné na portáli EU Publications.

Modernizácia vebovej stránky
Medziinštitucionálna príručka bude na jeseň prístupná v novej lokalite. Kvôli prebiehajúcej modernizácii príručky sa po dohode s riadiacim výborom rozhodlo, že až do spustenia novej vebovej stránky sa bude obsah aktualizovať iba v nevyhnutnom prípade. Ďakujeme za porozumenie.

Táto stránka je dostupná v 24 pracovných jazykoch európskych inštitúcií. Všetky jazykové znenia majú rovnakú štruktúru (okrem štvrtej časti, ktorá je vlastná každému jazyku). Kliknutím na „Výber jazyka“ v pravom hornom rohu každej strany ľahko nájdete príslušnú stranu v ktoromkoľvek jazyku.

Najnovšie úpravy

Január 2023

24. 1. 2023
Podbody 7.1.1, 7.2.1 a 7.3.2 a príloha A7: Bosna a Hercegovina (kandidátske krajiny): pridaná
23. 1. 2023
Podbody 8.1 a 8.2, poznámky pod čiarou, Úradný vestník: pridané
13. 1. 2023
Príloha A2, emblémy: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
1. 1. 2023
Podbod 7.3.2, Prílohy A5 a A7: Chorvátsko, základná menová jednotka: „kuna“ sa mení na „euro“

December 2022

19. 12. 2022
Prílohy A5 a A7: Sierra Leone, kód meny: „SLL“ sa mení na „SLE“

Oktober 2022

10. 10. 2022
Príloha A5: Kazachstan, hlavné mesto: „Nur-Sultan“ sa mení na „Astana“

September 2022

29. 9. 2022
Podbod 1.3.2, číslovanie dokumentov: aktualizované
16. 9. 2022
Podbody 7.1.1, 7.2.1 a 7.3.2 a príloha A7: Moldavsko a Ukrajina (kandidátske krajiny): pridaná

August 2022

31. 8. 2022
Podbod 9.5.3, decentralizované organizácie (agentúry): aktualizované

Jún 2022

1. 6. 2022
Príloha A2, emblémy: Ombudsman

Apríl 2022

19. 4. 2022
Užitočné linky, Podbody 5.1.1 (poznámka), 5.3.1 (rub titulnej strany), 5.4.2 (oprávnenie na copyright) a 5.4.3 (doplňujúca výhrada): aktualizované

Marec 2022

2. 3. 2022
Príloha A2, emblémy: Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Január 2022

25. 1. 2022
Úvodná časť, podbody 3 a 7.2.4, írčina: aktualizované
19. 1. 2022
Podbod 9.5.3, prílohy А2 a А9, decentralizované organizácie (agentúry): „Európsky podporný úrad pre azyl“ (EASO) sa mení na „Agentúra Európskej únie pre azyl“ (EUAA)

December 2021

6. 12. 2021
Príloha А9, ďalšie organizácie: zmenený
3. 12. 2021
Podbod 9.5.6, ďalšie organizácie: zmenený

November 2021

22. 11. 2021
Príloha A2, emblémy: EPSO

September 2021

24. 9. 2021
Bod 9.6, generálne riaditeľstvá Komisie: nové GR (Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie)
Podbod 3.3.2, aktualizované
16. 9. 2021
Príloha A2, emblémy: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

August 2021

30. 8. 2021
Príloha A2, emblémy: Agentúra Európskej únie pre vesmírny program, Európska prokuratúra a Európsky orgán práce

Júl 2021

21. 7. 2021
Príloha A2, emblémy: eu-LISA
2. 7. 2021
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie (agentúry): Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti  (pridaná)

Jún 2021

1. 6. 2021
Aktualizácia prvej časti – Štruktúra úradného vestníka, hlavne body 2 až 3.6: zmeny v súvislosti s uvedením novej pomôcky EdiT (program XML – pomoc pri tvorbe právnych dokumentov)

Máj 2021

12. 5. 2021
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie (agentúry): „Agentúra pre európsky GNSS“ (GSA) sa mení na „Agentúra Európskej únie pre vesmírny program“ (EUSPA)

Apríl 2021

1. 4. 2021
Podbody 9.5.4 a 9.6 a príloha А9, výkonné agentúry: Chafea: ukončená činnosť; CINEA, EACEA, Eismea, REA: aktualizované

Marec 2021

24. 3. 2021
Podbod 2.5, záverečné formulácie, podpisy: aktualizované
2. 3. 2021
Podbod 7.1.2, poradie pri vymenúvaní krajín: aktualizované

Február 2021

28. 2. 2021
Podbod 9.6, generálne riaditeľstvá a útvary Komisie: Osobitná skupina pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom (ukončená činnosť)
16. 2. 2021
Podbody 9.5.4 a 9.6 a príloha А9, výkonné agentúry: Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu

Január 2021

16. 1. 2021
Podbod 9.6, generálne riaditeľstvá a útvary Komisie: „Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj“ (DEVCO) sa mení na „Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné partnerstvá“ (INTPA)

December 2020

28. 12. 2020
Prílohy A5 a A7, Ukrajina, mena: „hryvna“ sa mení na „hrivna“
15. 12. 2020
Podbod 5.4.2 [copyright (autorské práva)]: aktualizované

November 2020

19. 11. 2020
Príloha A2, emblémy: Frontex
6. 11. 2020
Príloha A2, emblémy: Súdny dvor

Júl 2020

16. 7. 2020
Príloha A2, emblémy: Agentúra Euratomu pre zásobovanie, Úrad BEREC

Jún 2020

3. 6. 2020
Prílohy A5, A6 a A7, Svazijsko, skrátený názov: „Svazijsko“ sa mení na „Eswatini“; úplný názov: „Svazijské kráľovstvo“ sa mení na „Eswatinské kráľovstvo“; obyvateľské meno: „Svazijčan, Svazijčanka“ sa mení na „Eswatinčan, Eswatinčanka“; prídavné meno: „svazijský“ sa mení na „eswatinský“

Marec 2020

17. 3. 2020
Príloha A2, emblémy: Eurojust

Február 2020

1. 2. 2020
Body 7.1, 7.3.2, 9.1.4 a 9.1.5; prílohy А3, А7А10: Spojené kráľovstvo (vystúpenie z EÚ)

Január 2020

15. 1. 2020
Príloha A2, emblémy: EHSV
1. 1. 2020
Podbod 9.6, generálne riaditeľstvá a útvary Komisie: „Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír“ (DEFIS) a „Generálne riaditeľstvo pre podporu štrukturálnych reforiem“ (REFORM)

December 2019

12. 12. 2019
Podbod 9.5.3 a prílohy А2, А4 a А9, decentralizované organizácie (agentúry), Eurojust: „Eurojust“ sa mení na „Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach“
9. 12. 2019
Podbod 9.6, generálne riaditeľstvá a útvary Komisie: „Európske centrum politickej stratégie“ (EPSC) sa mení na „IDEA – Inšpirácia, diskusia, efektívnosť a aktivizácia“

November 2019

16. 11. 2019
Podbod 9.6, generálne riaditeľstvá a útvary Komisie: „Osobitná skupina pre prípravu a vedenie rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 ZEÚ“ (TF50) sa mení na „Osobitná skupina pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom“ (UKTF)

Oktober 2019

9. 10. 2019
Podbod 9.6, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, všeobecne používaná skratka (pridaná)

September 2019

30. 9. 2019
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie (agentúry), ERA: skratka (pridaná)

Júl 2019

4. 7. 2019
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie (agentúry), ACER: „Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky“ sa mení na „Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky“
3. 7. 2019
Príloha A2, emblémy: EIB

Jún 2019

27. 6. 2019
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie (agentúry), ENISA: „Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť“ sa mení na „Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť“
17. 6. 2019
Podbod 9.5, Európsky výbor pre ochranu údajov (presunuté z oddielu 9.5.3 do oddielu 9.5.1)

Máj 2019

29. 5. 2019
Príloha A5, Burundi, hlavné mesto: „Bujumbura“ sa mení na „Gitega“
24. 5. 2019
Príloha A5, Kazachstan, hlavné mesto: „Astana“ sa mení na „Nur-Sultan“

Apríl 2019

1. 4. 2019
Podbod 5.1.1, strana IV obálky: logo Úradu pre publikácie

Marec 2019

30. 3. 2019
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie (agentúry): Európska agentúra pre lieky, sídlo: „Londýn“ sa mení na „Amsterdam“; Európsky orgán pre bankovníctvo, sídlo: „Londýn“ sa mení na „Paríž“
1. 3. 2019
Podbody 5.3 (rub titulnej strany) a 5.4 [copyright (autorské práva)]: aktualizované

Február 2019

15. 2. 2019
Podbody 7.1, 7.2, 7.3.2, prílohy A5, A6 a A7: Severné Macedónsko (nové názvy)
6. 2. 2019
Príloha A2, emblémy: EUISS a FRA
4. 2. 2019
Podbod 9.5.3 a príloha А9, decentralizované organizácie (agentúry), eu-LISA: „Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“ sa mení na „Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“

Január 2019

3. 1. 2019
Príloha A4, základné akronymy: BEREC (aktualizované)

December 2018

20. 12. 2018
Podbod 9.5.3 a prílohy А2 a А9, decentralizované organizácie (agentúry): „Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikáci“ sa mení na „Agentúra na podporu orgánu BEREC“

November 2018

12. 11. 2018
Podbod 9.5.6 a príloha А9, ďalšie organizácie: spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (pridané)

Oktober 2018

25. 10. 2018
Podbod 9.5.3 a prílohy А2 a А9, decentralizované organizácie (agentúry): „Európska agentúra pre bezpečnosť letectva“ sa mení na „Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva“

September 2018

25. 9. 2018
Podbod 5.9.2, odkazy na zmluvy (aktualizované)
18. 9. 2018
Podbody 7.1.1 a 7.1.2 (krajiny), 9.1.4 a 9.1.5 (adresy), prílohy A5, A6, A7 a A10: Česko, skrátený názov
10. 9. 2018
Podbod 7.2.1, psoradie jazykových znení a kódy ISO (aktualizované)

August 2018

20. 8. 2018
Prílohy A5 a A7, meny: Venezuela (VES, nové; VEF, zrušená)

Júl 2018

13. 7. 2018
Príloha A2, emblémy: Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie
11. 7. 2018
Podbod 9.5.3 a príloha А9: decentralizované organizácie (agentúry): Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (pridané)
4. 7. 2018
Podbod 3.3, pozmeňujúce a doplňujúce ustanovenia (zmenený)
1. 7. 2018
Prílohy A5 a A7, meny: Mauritánia (MRO, zrušená), Svätý Tomáš a Princov ostrov (STD, zrušená)

Jún 2018

13. 6. 2018
Podbod 9.5.5 a príloha А9, agentúry a orgány Euratomu, skratka: F4E (pridané)
12. 6. 2018
Podbod 4.2.3, požiadavky týkajúce sa písania (aktualizované)
12. 6. 2018
Podbod 7.3.2 a príloha A5, meny: Rumunsko, „lei“ sa mení na „rumunjski leu“

Máj 2018

22. 5. 2018
Príloha A2, emblémy: Eurofound, Frontex
11. 5. 2018
Príloha A5, Wallis a Futuna, úplný názov: „Wallis a Futuna“ sa mení na „Územie ostrovov Wallis a Futuna“

Apríl 2018

12. 4. 2018
Podbod 7.3.3, umiestnenie kódu ISO (EUR) alebo symbolu eura (€) v sumách: aktualizované (zmenené pravidlá v holandčine a lotyštine)

Marec 2018

20. 3. 2018
Podbod 9.5.3: decentralizované organizácie (agentúry): Európska prokuratúra (aktualizované)
7. 3. 2018
Podbod 9.5.3 a príloha А9: decentralizované organizácie (agentúry): Európsky výbor pre ochranu údajov (pridané)
1. 3. 2018
Príloha A10: aktualizované

Február 2018

5. 2. 2018
Podbod 5.1.1(c): obálka (poznámka) (zmenený)

Január 2018

15. 1. 2018
Príloha A5, Líbya, úplný názov: „Líbya“ sa mení na „Líbyjský štát“
1. 1. 2018
Prílohy A5 a A7, meny: Mauritánia (MRU, nové), Svätý Tomáš a Princov ostrov (STN, nové)

Archív
(úpravy 2007 – 2017)

Kompletný súpis predchádzajúcich úprav nájdete v Archíve.

Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana