ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.1.8. Spojovník

Spojovník (nikdy sa neoddeľuje medzerami) sa používa:

na vyjadrenie zlučovacieho vzťahu,
v zložených vlastných menách:
a)
v osobných menách (cudzích rodných menách, priezviskách): Jean-Luc; Rázusová-Martáková (najnovšie sa na žiadosť matrík píšu dve priezviská bez spojovníka);
b)
v zemepisných názvoch: Rakúsko-Uhorsko (názvy dvoch krajín spojených do jedného celku); Šaštín-Stráže (názvy pôvodne samostatných obcí spojených do jednej),
v zložených všeobecných podstatných menách: propán-bután,
v zložených prídavných menách na vyjadrenie zreteľne vydelených zložiek: bielo-modro-červená; zeleno-žltá (zelená a žltá); vedecko-technický (vedecký a technický),
v zložených privlastňovacích prídavných menách utvorených od vlastných mien: Boylov-Mariottov zákon (skloňujú sa obidve mená),
na označenie obapolnosti, vzájomnosti: slovensko-české literárne vzťahy,
v spojeniach s bližším určením: Bratislava-mesto,
v spojeniach, v ktorých prvá časť označuje celok a druhá jeho súčasť: Bratislava-Ružinov; Bratislava-Staré Mesto (mestské časti Bratislavy),
na vyjadrenie približnosti, neurčitosti v kvantitatívnych spojeniach: dva-tri týždne; viac-menej,
v spojeniach, ktoré vyjadrujú úplnosť, vysokú alebo neurčitú mieru niečoho, vyčerpanie všetkých možností a pod. a vyznačujú sa hláskovou podobnosťou alebo významnou súvzťažnosťou častí: zoči-voči; sprava-zľava; aký-taký,
v spojeniach, ktorých zložky stoja v protiklade (so záporom v druhej časti): chtiac-nechtiac,
v spojeniach častí slov zapísaných číslicami a písmenami: 7-tisíc; 3 ½-izbový; 45-ročný; 2- a 5-litrový; 4-násobný; 10-násobok,
namiesto časti slova, ak za ním nasleduje slovo s rovnakou druhou časťou: troj- až štvornásobok,
na pripojenie pádovej alebo slovotvornej prípony k iniciálovým skratkám: SĽUK-u; CD-ROM-u (v pádových podobách),
na spájanie symbolov so slovami: D-glukóza.

Spojovník sa nepíše:

v zložených prídavných menách:
keď prídavné mená vyjadrujú jednotu, celistvosť: žltozelený (žltá so zeleným nádychom); čiernobiela (napr. fotografia);
keď sú prídavné mená utvorené od združených pomenovaní: vedeckovýskumný (vedecký výskum); sociálnodemokratický (sociálna demokracia),
v pomenovaniach, v ktorých ide o vyjadrenie bližšieho vymedzenia: člen korešpondent; právnik lingvista.
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana