ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

5.9. Hivatkozások

A hivatkozás lehetővé teszi, hogy pontosan megjelöljük egy idézet helyét, megemlítsünk egy művet vagy egy mű részletét, amely a kiadványban tárgyalt témához kapcsolódik, illetve utaljunk ezekre, akár magában a szövegben, akár a lábjegyzetekben. Tiszteletben kell tartani a rendeletek, irányelvek, illetve a Szerződések cikkei, a Bíróság által tárgyalt ügyek stb. eredeti számozását. Amennyiben címek idézésére kerül sor, ügyelni kell, hogy azokat tökéletes pontossággal másoljuk át.

Amikor a hivatkozások a főszövegben jelennek meg, legyenek rövidek, és lehetőleg zárójelben szerepeljenek.

5.9.1. Az uniós jogszabályokra történő hivatkozások

A különböző hivatkozások megjelenítése

Az uniós jogszabályokra való hivatkozások megjelenítését a Hivatalos Lapban közzétett szövegekben, valamint a jogi aktusok számozását lásd az Első részben.

A Hivatalos Laptól eltérő kiadványokban a jogi aktusok címére való hivatkozások szabályai kevésbé szigorúak. Megjegyzendő azonban, hogy a jogi aktus címének alkotórészei (szám, kibocsátó szerv, a jogi aktus típusa és a tulajdonképpeni cím) közé legtöbb esetben nem teszünk vesszőt. A jogi aktus címébe csak akkor teszünk vesszőt, ha a teljes címre hivatkozunk. A jogi aktusok címét sem követi vessző:

A 2658/87/EGK rendelet úgy rendelkezik, hogy […]
Az 1204/2009/EU rendelet előírja, hogy […]
A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet úgy rendelkezik, hogy […]
A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet úgy rendelkezik, hogy […]
A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy […]

Természetesen semmi akadálya annak, hogy mondatszerkesztési okokból egy címen belül vesszőt használjunk:

A Tanács 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK rendelete a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről előírja, hogy […]

A módosító jogi aktusokban a cím szintén egyetlen tömböt alkot (a módosított jogszabály különböző elemei közé nem teszünk vesszőt):

A Bizottság 2009. december 4-i 1204/2009/EU rendelete a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 968/2006/EK rendelet módosításáról […]

Az „és” szó, illetve a „–” (gondolatjel, illetve nagykötőjel) használata

A Hivatalos Laptól eltérő kiadványok esetében, amikor több rendelet, cikk stb. csoportosítására kerül sor, az „és” szó, illetve a nagykötőjel használatának a következő szabályokat kell követnie:

1.
legfeljebb három idézett jogszabály vagy cikk esetén minden egyes számot külön fel kell tüntetni, és az „és” szót kell alkalmazni:
az (EU) 2015/17, az (EU) 2015/18 és az (EU) 2015/19 rendelet
(azonos területű jogi aktusok)
az (EU) 2015/17, (EU) 2015/18 és (EU) 2015/19 és az (EU, Euratom) 2015/623 rendelet
(különböző területű jogi aktusok)
a 2., 3. és 4. cikk (nem pedig „a 2–4. cikk”)
2.
három jogszabály vagy cikk stb. fölött:
az (EU) 2016/52 – 2016/56 rendelet
a 2–8. cikk

A kiskötőjelet ilyen hivatkozások esetében mindig kerülni kell. A pontosság követelménye kizárólag az „és” szó, illetve a „–” (gondolatjel, illetve nagykötőjel) használatát teszi lehetővé.

A Hivatalos Lapra történő hivatkozások

Lásd a 3.1. pontot.

Utolsó frissítés: 2020. 8. 10.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal