ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Priloga CRazno

V tej prilogi so predstavljene raznovrstne posebnosti, pojasnila in opredelitve.

Spremembe glede na izdajo iz leta 2011
28. 4. 2017 A napotila na spremembe akta
28. 2. 2013 dokumenti
dokumenti Napotila na dokumente Komisije z datumom po 27. januarju 2012 se navajajo, kot sledi:
COM(2012) 558 final z dne 7. novembra 2012
JOIN(2012) 558 final z dne 7. novembra 2012
SEC(2012) 558 final z dne 7. novembra 2012
SWD(2012) 558 final z dne 7. novembra 2012

Pri dokumentih z datumom pred 27. januarjem 2012 se je uporabljala slovenska oznaka „konč.“, vendar se tudi napotila na te dokumente navajajo na zgornji način:

COM(2006) 235 konč. > COM(2006) 235 final

Pri dokumentih pred letom 1998 se letnica zapisuje z dvema števkama, po letu 1998 pa s štirimi števkami:

COM(97) 558 final z dne 7. novembra 1997
COM(2011) 558 final z dne 7. novembra 2011
SEC(97) 558 final z dne 7. novembra 1997
SEC(2011) 558 final z dne 7. novembra 2011

Napotila na dokumente EESO in OR:

CES 1132/99 (pred letom 2000)
CES 871/2002 (od leta 2000 do 2002)
CESE 1394/2003 (od leta 2003)
CdR 267/2008
formati

standardizirani formati papirja:

A4: 21 × 29,7 cm
B5: 17,6 × 25 cm
C5: 16,2 × 22,9 cm
A5: 14,8 × 21 cm
A6: 10,5 × 14,8 cm
Velikost velikih tiskanih črk v milimetrih:
C 6 = 1,50 C 10 = 2,50 C 14 = 3,50 C 18 = 4,50 C 24 = 6,00
C 7 = 1,75 C 11 = 2,75 C 15 = 3,75 C 19 = 4,75 C 26 = 6,50
C 8 = 2,00 C 12 = 3,00 C 16 = 4,00 C 20 = 5,00 C 28 = 7,00
C 9 = 2,25 C 13 = 3,25 C 17 = 4,25 C 22 = 5,50
napotila na spremembe akta

Do 31. avgusta 2008 so se napotila na (zadnjo) spremembo navajala v opombi pod črto k prvič omenjenemu naslovu akta, za navedbo Uradnega lista:

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) […]

[…]

(1)
UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/965/ES (UL L 397, 30.12.2006, str. 22).

Nekateri Uradni listi, objavljeni tik pred širitvama 1. maja 2004 in 1. januarja 2007, so bili oblikovno nepopolni. To je bilo kasneje popravljeno in Uradni listi so bili v celoti ponovno izdani. Tako je bila do 31. avgusta 2008 omemba teh ponovnih objav običajna praksa. (Za slovensko različico to velja le za Uradne liste, objavljene pred širitvijo leta 2007. Popravki aktov, objavljenih pred širitvijo leta 2004, so bili upoštevani pri objavi v Posebni izdaji.)

V Odločbi Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (2) je poudarjeno […]

[…]

(2)
UL L 400, 30.12.2006, str. 86. Popravljena različica v UL L 54, 22.2.2007, str. 30.
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran