ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

10.4. Numeralul

10.4.1. Numeralele se scriu cu litere sau cu cifre, conform textului original.

În general, numeralele de la unu la nouă se scriu cu litere, iar numeralele mai mari de 10 inclusiv se scriu cu cifre:

o perioadă de cinci ani
o perioadă de 10 ani

Se scriu cu cifre:

numeralele care însoțesc unități de măsură, exprimate prin simboluri sau abrevieri, ori denumiri de monede:
3 kg, 5 km, 8 euro, 9 EUR
250 g, 475 kW, 11 MHz
numeralele utilizate pentru exprimarea datei, a temperaturii, a procentajelor, a numărului de voturi:
7 °C, 8 %
247 de voturi pentru, 2 voturi contra și 3 abțineri
numeralele din documentele statistice.

10.4.2. Pentru numerotarea diverselor subdiviziuni ale actelor UE se respectă originalul:

anexa 2 (Annex 2)
anexa I (Annex I)
articolul 1 (Article 1)
capitolul 5 (Chapter 5)
partea a doua din Tratatul CEE (Part Two of the EEC Treaty)
NB:
„Article premier” din franceză se traduce „articolul 1”.

10.4.3. În actele Uniunii, în toate limbile oficiale, miile se grupează prin lăsarea unui spațiu fix (nonbreaking space/espace insécable), nu prin punct sau prin virgulă: 34 000 000. De asemenea, în toate limbile oficiale zecimalele se despart de unități prin virgulă (chiar și în limba engleză, începând din anul 1983): 12,5.

10.4.4. Exprimarea sumelor de bani

În exprimarea sumelor, abrevierea monedei se scrie după sumă și se lasă un spațiu între sumă și abreviere:

2 750 EUR; 2 400 FRF

În actele UE, billion (EN) este denumirea standard pentru miliard.

Pentru milioane și miliarde se folosesc denumirile întregi:

10 milioane EUR
10 miliarde EUR

Sunt acceptate prescurtările mil. și mld., care se folosesc numai în tabele, atunci când spațiul o impune.

10.4.5. Exprimarea datei

În exprimarea datei în limba română, luna se scrie cu litere, fără abrevieri și cu inițială minusculă:

Directiva 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru
întrucât Rezoluția Consiliului din 21 ianuarie 1974 privind programul de acțiune socială prevede o directivă referitoare la armonizarea legislației statelor membre în domeniul concedierilor colective
Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 1975.

În general, în formulele de încheiere ale acordurilor, data se scrie în întregime în litere:

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece aprilie două mii șapte.

În cadrul notelor de subsol, data apariției Jurnalelor Oficiale în care a fost publicat actul la care se referă nota de subsol se scrie exclusiv cu cifre:

JO C 213, 28.8.1990, p. 2

În cazul exprimării datei cu cifre, zilele și lunile de la 1 la 9 nu sunt precedate de cifra 0. Se scrie: 1.3.2008, iar nu 01.03.2008.

NB:

Pentru scrierea secolelor se pot utiliza cifre romane, astfel:

secolul al XXI-lea;
secolul XXI;
sec. XXI.

10.4.6. Cifrele romane de bază utilizate sunt:

I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1 000

10.4.7. În limba română se folosește prepoziția de după numerale mai mari de 19.

19 locuitori
20 de locuitori
20 de milioane

De asemenea, prepoziția de se folosește în fața unui al doilea substantiv însoțit (determinat) al numeralului, atunci când milioanele și miliardele sunt redate prin cuvinte, iar nu prin cifre:

20 de milioane de locuitori
20 de miliarde de euro
NB:
Prepoziția de nu se folosește după numerale zecimale:
4,775 milioane de euro
21,775 milioane de euro

În cazul sumelor de bani, prepoziția de nu se folosește dacă substantivul (inclusiv denumiri de monede) este reprezentat printr-o abreviere sau un simbol:

20 EUR
20 000 EUR
20 de milioane EUR
20 p.
20 kg

10.4.8. La comparativul de inegalitate al adjectivelor care exprimă cantități sau dimensiuni, termenul al doilea, când arată măsura și conține un numeral, se introduce prin prepoziția de, iar nu prin prepoziția decât.

Este corect:

Prezenta directivă se referă la preambalaje care conțin produse lichide cuprinse în anexa III, măsurate în funcție de volum în scopul vânzării în cantități unitare egale sau mai mari de 5 mililitri și mai mici sau egale cu 10 litri.

Este incorect:

Prezenta directivă se referă la preambalaje care conțin produse lichide cuprinse în anexa III, măsurate în funcție de volum în scopul vânzării în cantități unitare egale sau mai mari decât 5 mililitri și mai mici sau egale cu 10 litri.
Actualizat la: 29.2.2012
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare