ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

10.5. Scrierea cu caractere cursive

Caracterele cursive se folosesc:

pentru scrierea denumirii complete a Jurnalului Oficial:
Prezenta directivă intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
NB:
Denumirea scurtă, Jurnalul Oficial, se scrie întotdeauna cu caractere drepte de rând:
Poziția Parlamentului European din 10 mai 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
pentru scrierea cuvintelor și a expresiilor în limba latină:
ad litem, ad litteram, ad interim, ad valorem, de facto, de iure, de minimis, ex ante, ex post, inter alia, litis denuntiatio, mutatis mutandis, prima facie, res iudicata, statu quo
NB:
Expresiile ad hoc, ad interim și post mortem au fost preluate în limba română sub forma ad-hoc, ad-interim și post-mortem. Este greșită scrierea cu caractere cursive a acestor expresii atunci când conțin cratimă.
pentru scrierea cuvintelor, a expresiilor, a citatelor, a numelor de documente sau a denumirilor de instituții în limbi străine (nu și a titlurilor și a denumirilor din alte limbi, traduse în limba română):
Capitolul 2, Aeronautical Mobile Service, secțiunea 2.1, Air-ground VHF communication system characteristics, și secțiunea 2.2, System characteristics of the ground installations, din anexa 10 a OACI, volumul III, partea 2.
Documentul Organizației Europene pentru Echipamente din Aviația Civilă (European Organisation for Civil Aviation Equipment – Eurocae) menționat în anexa I
în Ungaria: articolul 57 din Decretul-lege nr. 13 din 1979 privind dreptul internațional privat (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet)
în Malta: articolele 742, 743 și 744 din Codul de organizare și procedură civilă – capitolul 12 (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12) și articolul 549 din Codul comercial – capitolul 13 (Kodiċi tal-kummerċ – Kap. 13)

Nu se recomandă utilizarea în același timp și a literelor cursive, și a ghilimelelor (dubla subliniere). Este corect:

Următoarele fapte penale duc la recunoașterea hotărârii judecătorești și la supravegherea executării măsurilor de supraveghere și a pedepselor alternative, în condițiile prezentei decizii-cadru și fără verificarea dublei incriminări a faptei:
participarea la un grup infracțional organizat;
șantajul (racketeering) (nu „racketeering”).

În interiorul unui text scris cu caractere cursive, o sintagmă care în mod normal ar trebui scrisă cu caractere cursive se scrie cu caractere drepte:

Direcția Generală Educație și Cultură (DG EAC) și-a întemeiat asigurarea pe un set cuprinzător de controale, nu doar pe procedura de evaluare a declarației ex ante.
Toate deciziile privind corecțiile financiare sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare