ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

2. Основна структура на правните актове

Схемата по-долу представя основните подразделения на правните актове. В зависимост от сложността на текста в преамбюла, постановителната част и приложенията може да бъдат използвани подразделения като части, заглавия, подзаглавия, глави и раздели.

Štruktúra právneho aktu
Последна актуализация: 1.6.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница