alertThe Publications Office is in the process of updating some of the content on this website. We apologise for the inconvenience and ask that you please try again later.

The Publications Office is in the process of updating some of the content on this website. We apologize for the inconvenience and ask that you please try again later. We apologise in advance for any inconvenience caused.

Publikácie EÚ

 

Správy, štúdie, informačné brožúry, časopisy a iné publikácie inštitúcií a iných orgánov EÚ

Právo

EUR-Lex

Úradný vestník Európskej únie, judikatúra EÚ a iné zdroje práva EÚ

Adresár Európskej únie

EU Whoiswho

Poslanci Európskeho parlamentu, predseda Rady, komisári EÚ, úradníci EÚ a organizačné štruktúry

Výskum a vývoj

CORDIS

Informácie o výsledkoch projektov financovaných EÚ

Otvorené dáta

Portál otvorených dát EÚ

Katalóg súborov údajov inštitúcií a iných orgánov EÚ

Obchodné príležitosti

TED

Oznámenia o verejnom obstarávaní z Európskej únie a iných krajín