The Publications Office is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Publikacje UE

 

Sprawozdania, analizy, broszury informacyjne, czasopisma i inne publikacje instytucji i innych organów UE

Prawo

EUR-Lex

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, orzecznictwo UE i inne zasoby z dziedziny prawa unijnego

Urzędowa organizacyjna baza danych Unii Europejskiej

EU Whoiswho

Posłowie do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady, unijni komisarze, urzędnicy służby cywilnej UE i schematy organizacyjne

Badania i rozwój

CORDIS

Informacje na temat wyników projektów finansowanych przez UE

Otwarte dane

Portal otwartych danych UE

Katalog zbiorów danych instytucji i innych organów UE

Możliwości biznesowe

TED

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej i w innych krajach