alertDue to a planned system maintenance today, May 14, 2019, certain functionalities of this website will be temporarily unavailable.
We apologise in advance for any inconvenience caused.

The Publications Office is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

ELi väljaanded

 

Aruanded, uuringud, brošüürid, ajakirjad ning muud ELi institutsioonide ja asutuste väljaanded

Õigus

EUR-Lex

Euroopa Liidu Teataja, ELi kohtupraktika ja muud ELi õiguse materjalid

Euroopa institutsioonide infokataloog

EU Whoiswho

Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Ülemkogu eesistuja, ELi volinikud, ELi ametnikud ja organisatsiooniline struktuur

Teadus- ja arendustegevus

CORDIS

Teave ELi rahastatud projektide tulemuste kohta

Avatud andmed

ELi avatud andmete portaal

ELi institutsioonide ja asutuste andmestike kataloog

Ärivõimalused

TED

Teated riigihangete kohta Euroopa Liidus ja mujal maailmas