Publications Office of the EU (OP Portal)

Rättsliga meddelanden

Informationen på den här webbplatsen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd av personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Publikationsbyrån har tagit fram den här webbplatsen för att ge allmänheten bättre tillgång till information om EU:s lagstiftning, publikationer och politik. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om vi får reda på att det finns felaktigheter försöker vi rätta till dem.

Publikationsbyrån frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen.

Följande bör påpekas om innehållet:

  • Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Informationen är ibland länkad till externa webbplatser, som Publikationsbyrån varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument som finns på internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast Europeiska unionens officiella tidning (den tryckta utgåvan, eller sedan den 1 juli 2013, den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex) är giltig och har rättslig verkan.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. Publikationsbyrån frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå på den här eller någon av de länkade webbplatserna.

Den här ansvarsfriskrivningen är inte avsedd att inskränka Publikationsbyråns ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ansvar för Publikationsbyrån i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.