Kontakt

Hjälp direkt

Innan du kontaktar vår helpdesk kan du se om du hittar svaret på din fråga här:

Gratispublikationer kan bara beställas i ett exemplar från EU-publikationer.
Om du vill beställa fler kan du kontakta:

De kan eventuellt hjälpa dig att beställa fler exemplar av publikationen.

 

Email address

info[at]publications.europa.eu

Adress och karta:

Europeiska unionens publikationsbyrå

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

 

Skydd av personuppgifter