Women and children walking in a disorganised column in a desert landscape

Azyl a prisťahovalectvo

Európsku úniu zasiahla hlboká utečenecká kríza a obrovská migračná vlna. V uvedených publikáciách sa uvádzajú údaje, analýzy a politiky v súvislosti s touto výzvou.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.