Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu poskytuje informácie o EÚ a jej politikách širokej verejnosti, mladým ľuďom a učiteľom prostredníctvom všetkých médií. Tieto informácie sa dotýkajú celého radu tém – od histórie EÚ po aktuálne politické otázky vrátane všeobecnej správy o činnosti EÚ. Chceli by sme vás upozorniť najmä na nižšie uvedené publikácie, ktoré vytvorilo oddelenie „Informácie pre občanov“.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.