Publications Office of the EU (OP Portal)

Právne upozornenia

Na informácie na tomto webovom sídle sa vzťahujú pravidlá o ochrane osobných údajov, vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a upozornenie o autorských právach.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Úrad pre publikácie prevádzkuje toto webové sídlo na účely zlepšenia prístupu verejnosti k informáciám o práve, publikáciách a politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je, aby boli tieto informácie aktuálne a presné. V prípade upozornenia na chyby sa ich pokúsime opraviť.

Úrad pre publikácie však nenesie žiadnu zodpovednosť, ani inak neručí za informácie na tomto webovom sídle.

Tieto informácie:

  • majú len všeobecný charakter a nevzťahujú sa na konkrétnu situáciu fyzických alebo právnických osôb;
  • nie sú nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné alebo aktuálne;
  • môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Úradu pre publikácie a za ktoré Úrad pre publikácie nenesie žiadnu zodpovednosť;
  • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, obráťte sa vždy na príslušného kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online je presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačené vydanie alebo od 1. júla 2013 jeho elektronické vydanie uverejnené na webovom sídle EUR-Lex) je právne záväzný.

Naším cieľom je minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré informácie alebo údaje na tomto webovom sídle však mohli byť vytvorené alebo spracované v chybných súboroch alebo formátoch, a preto nemožno zaručiť, že takéto problémy nespôsobia výpadok alebo inú poruchu našich služieb. Úrad pre publikácie nenesie žiadnu zodpovednosť za podobné chyby, ktoré sa zistia pri používaní týchto stránok, ani za prepojenia na externé stránky.

Zámerom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedzenie zodpovednosti Úradu pre publikácie v rozpore s požiadavkami ustanovenými v príslušných vnútroštátnych predpisoch, ani vylúčenie jeho zodpovednosti vo veciach, v ktorých ju podľa týchto predpisov nie je možné vylúčiť.