Egységes Szabadalmi Bíróság

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Megállapodás az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról

MI A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA?

A megállapodás közös bíróságot hoz létre az európai szabadalmakkal és az egységes hatályú európai szabadalmakkal (egységes kérelem alapján kiadott európai szabadalom, amely védi a találmányt minden olyan országban, ahol a megállapodás alkalmazandó) összefüggő jogviták rendezésére.

FŐBB PONTOK

A megállapodás hatálya

Az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodást a következőkre kell alkalmazni:

A megállapodáshoz minden uniós ország szabadon csatlakozhat.

Helyszín és felépítés

Átmeneti időszak

Bírák

Jogforrások

Az Egységes Szabadalmi Bíróság határozatait a következőkre alapozza:

Hatáskör

A Bíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az alábbiak tekintetében:

MIKORTÓL HATÁLYOS E MEGÁLLAPODÁS?

A megállapodás a tizenharmadik uniós ország (ideértve Franciaországot, Németországot és az Egyesült Királyságot) általi ratifikálásától számított negyedik hónap első napján lép hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Megállapodás az egységes szabadalmi bíróság létrehozásáról (HL C 175. 2013.6.20., 1–40. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1257/2012/EU rendelete (2012. december 17.) az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról (HL L 361., 2012.12.31., 1–8. o.)

A Tanács 1260/2012/EU rendelete (2012. december 17.) az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésnek az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 361., 2012.12.31., 89–92. o.)

utolsó frissítés 14.03.2017