Eurydice – rețeaua europeană de informare asupra sistemelor și a politicilor de educație

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Rezoluția Consiliului și a miniștrilor educației cu privire la rețeaua Eurydice de informare asupra educației

CARE ESTE ROLUL ACESTEI REZOLUȚII?

Rezoluția are drept scop consolidarea și dezvoltarea rețelei Eurydice, care oferă informații privind structurile naționale și europene, sistemele și evoluțiile din domeniul educației.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, a se vedea:

ACTUL PRINCIPAL

Rezoluția Consiliului și a miniștrilor educației, reuniți în cadrul Consiliului din 6 decembrie 1990, privind rețeaua Eurydice de informare asupra educației din Comunitatea Europeană (JO C 329, 31.12.1990, pp. 23-24)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, pp. 50-73)

Data ultimei actualizări: 11.07.2016