Kapitali vaba liikumine Euroopa Liidus

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 88/361/EMÜ – kapitali liberaliseerimise direktiiv

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Alates 1. juulist 1990 tunnistati direktiiviga kehtetuks

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldati 7. juulist 1988 kuni 31. detsembrini 1999. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. juuliks 1990. Direktiivi asendavad nüüd uue aluslepingu eeskirjad kapitali vaba liikumise kohta, kuid direktiivi kasutatakse jätkuvalt kapitali liikumise mõiste määratlemiseks.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Kapitali liikumine: eraisikute, organisatsioonide või ettevõtjate riikidevahelised kapitali ümberpaigutamised. Siia hulka kuuluvad otseinvesteeringud, kinnisvarainvesteeringud, väärtpaberitehingud, jooksvate ja hoiukontodega seotud tehingud ning finantslaenud ja -krediit.

Omamaine likviidsus: kogu riigi majanduses ringluses olev raha või raha ekvivalent (st kiiresti rahaks muudetav vara).

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 24. juuni 1988. aasta direktiiv 88/361/EMÜ asutamislepingu artikli 67 rakendamise kohta (EÜT L 178, 8.7.1988, lk 5–18)

Viimati muudetud: 16.11.2016