Yleissopimus lohen suojelusta Pohjois-Atlantilla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Yleissopimus lohen suojelusta Pohjois-Atlantilla

Päätös 82/886/ETY – yleissopimus lohen suojelusta Pohjois-Atlantilla

YLEISSOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Yleissopimuksen tavoitteena on

Päätöksellä tehdään yleissopimus EU:n puolesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleissopimuksessa

Lohenpyyntiä koskevat rajoitukset

Lohenpyynti on kielletty 12 meripeninkulmaa kauempana rannikosta, paitsi Grönlannissa (40 meripeninkulmaa) ja Färsaarilla (sallittu koko lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella).

Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestö

Yleissopimuksella perustetaan Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestö (NASCO), jonka tavoitteena on edistää lohikantojen:

NASCO koostuu kolmesta aluekomissiosta, jotka ovat Pohjois-Amerikan komissio, Länsi-Grönlannin komissio sekä Koillis-Atlantin komissio, sekä sihteeristä.

Komissiot

Jäsenmaiden vastuut

Yleissopimuksen jokaisen osapuolen on

Huomautus: NASCOn osapuolia on kuusi: Kanada, Tanska (Färsaarten ja Grönlannin osalta), EU, Norja, Venäjän federaatio ja Yhdysvallat. Ranska (Saint-Pierren ja Miquelonin osalta) osallistuu tarkkailijana. Islanti, joka oli alkuperäinen jäsen, vetäytyi komissiosta vuonna 2009 taloudellisista syistä, mutta se on ilmaissut aikomuksensa liittyä uudelleen.

EU on täysjäsen Koillis-Atlantin komissiossa ja Länsi-Grönlannin komissiossa.

VOIMAANTULO

Yleissopimus tuli voimaan 1. lokakuuta 1983.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Yleissopimus lohen suojelusta Pohjois-Atlantilla (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 25–31)

Neuvoston päätös 82/886/ETY, tehty 13 päivänä joulukuuta 1982, Koillis-Atlantilla harjoitettavaa kalastusta koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 24)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Tiedot Koillis-Atlantilla harjoitettavaa kalastusta koskevan yleissopimuksen voimaantulopäivästä (EYVL L 282, 14.10.1983, s. 63)

Viimeisin päivitys: 28.11.2018